Menu

15 tot en met 21 april: Week van de teek

De Week van de Teek in het vroege voorjaar is inmiddels een begrip. Deze week vormt het startschot voor vele publieksvoorlichtingsactiviteiten. Op grond van de meest actuele kennis wordt voorlichting gegeven over het voorkomen van tekenbeten en de ziekte van Lyme. De Week van de Teek wordt georganiseerd door een omvangrijke groep landelijke samenwerkende organisaties.

Website www.weekvandeteek.nl
De speciale website www.weekvandeteek.nl bevat deze week filmpjes, brochures en lesmateriaal. De website is vooral praktisch ingericht, met antwoorden op vragen als: Hoe voorkom ik een tekenbeet? Hoe controleer ik of ik een teek heb opgelopen? Hoe verwijder ik een teek? Etc.