Menu

AB Midden Holland wordt abflexkracht

24/7 flexibiliteit in de personele bezetting van bedrijven en organisaties is al ruim 40 jaar
het specialisme van AB Midden Holland. Van oorsprong een coöperatie, opgericht door
en voor agrarische bedrijven in de regio midden Holland, om te voorzien in o.a. tijdelijke
(seizoens)krachten. Tot 2011 maakte AB Midden Holland deel uit van de landelijke
AB-organisatie die in datzelfde jaar ophield te bestaan. Sindsdien is AB Midden Holland
een zelfstandige organisatie.

Om zich duidelijker te kunnen onderscheiden en te positioneren in nieuwe groeimarkten is
besloten tot een naamswijziging en herpositionering. Met als uitgangspunt: Zeg wat je
doet en doe wat je zegt, is gekozen voor een naam die dat in een keer duidelijk maakt.
Met behoud van de onlosmakelijk aan AB verbonden, betrouwbaarheid en kwaliteit: abflexkracht

Onderscheidend
In de loop van de jaren is abflexkracht zich naast de agrarische sector, ook gaan
richten op (aan)verwante bedrijfstakken. Echter zonder zich nadrukkelijk als ‘algemeen
uitzendbureau’ te profileren. Daar komt met de nieuwe naam ook geen verandering in.
abflexkracht is en blijft een specialist. Het specilisme en nog belangrijker, het onderscheidend
vermogen zit in de daadwerkelijke kracht van abflexkracht, namelijk de
menskracht. Het soort mensen; aanpakkers van nature en mensen zonder ‘9 tot 5’
instelling. Mensen die je minder hoeft uit te leggen omdat ze een natuurlijk inzicht hebben.
Daarom is bij de nieuwe naam ook gekozen voor een nieuwe payoff/slogan ‘Talent van
nature’. abflexkracht werft en selecteert de beste vakmensen in heel Europa. Onder
meer via eigen wervingskantoren in Polen.

Kwaliteit door mentaliteit
Aan de herpositionering en naamswijziging is een uitgebreid klanttevredenheids- en
marktonderzoek vooraf gegaan. Een belangrijke conclusie uit deze onderzoeken is dat
veel bedrijven kwaliteit en mentaliteit belangrijker vinden dan prijs. Er blijkt een duidelijke
behoefte aan ‘Waar voor je geld’. Prijs wordt door een aantal respondenten dan ook
aangeduid als een relatief begrip. Die moet weliswaar marktconform zijn, maar een
gemotiveerde (tijdelijke of vaste) medewerker is productiever en presteert beter.

Voor meer informatie:
abflexkracht
Konnetlaantje 10, 1435 Rijsenhout
t 0297 38 34 00
contactpersoon:
Corina van Leeuwen, commercieel manager
cvanleeuwen@abflexkracht.nl