Menu

CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017, versie januari 2014

Er is een nieuwe versie van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 verschenen. Per 1 januari 2014 is naast tekstuele wijzigingen een aantal inhoudelijke aanpassingen gemaakt.

Het gaat om de volgende artikelen:

  • Artikel 22 lid 1: De normtabel per 1 september 2013 is opgenomen.
  • Artikel 22 lid 2: De instroomtabel per 1 januari 2014 is opgenomen.
  • Artikel 38 lid 1: Koninginnedag is vervangen door Koningsdag.
  • Artikel 41: 2013 is vervangen door 2014, tevens is de tabel geactualiseerd. De percentages zijn naar aanleiding van de vervanging van Koninginnedag door Koningsdag aangepast.
  • Artikel 42 lid 3: Aanpassing tabel pensioenpremie

KLIK hier voor de digitale versie!