Menu

LTO: sociaal akkoord goed voor arbeidsmarkt

Over de aanpak van oneigenlijke constructies in de arbeidsmarkt die concurrentievervalsend kunnen werken, zijn in het sociaal akkoord goede afspraken gemaakt. Dat vindt LTO Nederland-voorzitter Albert Jan Maat.

Maat wijst erop dat bevordering van werk en werkgelegenheid een belangrijke rol spelen in dit akkoord. 'Daar hoort ook de instroom bij van mensen die om verschillende redenen nu nog buiten de arbeidsmarkt staan, zoals mensen met een arbeidsbeperking.' Bij die laatste groep is het volgens hem belangrijk dat werkgevers goed worden ondersteund en dat dit met zo min mogelijk administratieve lasten gepaard gaat

Arbeidmarkt
De LTO-voorman verzekert dat zijn organisatie zich zal inspannen om daar een stimulerende rol in te spelen. 'Gezien de op wat langere termijn krapper wordende arbeidsmarkt hebben we deze mensen nodig in het arbeidsproces.' De beperkingen voor flexarbeid zijn voor LTO aanvaardbaar. 'Het is goed dat uitwassen worden tegengegaan, als tegelijkertijd maar een zekere flexibiliteit in de arbeidsmarkt mogelijk blijft.'

Klik hier voor meer over dit bericht.