Menu

Percentage arbeidsongevallen onder uitzendkrachten daalt

Het percentage arbeidsongevallen onder uitzendkrachten daalt, van 11% in 2005 naar 6% in 2012, toont recent TNO-onderzoek. Daarbij bleef het percentage ongevallen voor vaste werknemers stabiel (rond de 7%). Dit is een positieve ontwikkeling, al gaan we natuurlijk voor een minimum aan ongevallen. Daarnaast wijst onderzoek van TNS Nipo uit dat 72% van de uitzendkrachten is voorgelicht over de risico’s van het werk. En dat is belangrijk, vinden uitzendkrachten zelf ook. Met heldere informatie over risico’s weten zij gevaren beter te voorkomen.

Beide onderzoeken laten het belang van preventie zien. En daarmee draagt de uitzendbranche haar steentje bij aan het verminderen van ongevallen op het werk.