Menu

SEPA: gemeenschappelijke binnenlandse betaalmarkt in Europa

De Single Euro Payments Area (SEPA)

De Single Euro Payments Area (SEPA) staat voor een gemeenschappelijke binnenlandse betaalmarkt in Europa. Met de invoering van een aantal Europese betaalmiddelen in 2008 gaat SEPA van start. SEPA bevordert de interne Europese markt met vrij verkeer van arbeid, diensten en goederen.

SEPA is een project van banken in Europa die zich verenigd hebben in de European Payments Council (EPC). De gedachte achter SEPA is dat het voor Europese burgers en bedrijven mogelijk moet zijn om in het eurogebied betalingen te doen vanaf één betaalrekening en met één set betaalmiddelen. Al sinds november 2010 zijn alle Europese banken gereed voor het uitvoeren van een Europese incasso. Bovendien worden kaartbetalingen in Europa meer op elkaar afgestemd. Hiermee wordt het betalingsverkeer in het eurogebied niet alleen gemakkelijker maar ook efficiënter, wat op den duur tot lagere kosten zal leiden. Met Europese wetgeving is vastgesteld dat per 1 februari 2014 iedereen in Europa gebruik maakt van de Europese standaarden voor betalen.

De juridische basis voor SEPA is de Europese richtlijn `Payment Services Directive’. Hierin worden de rechten en plichten voor het aanbieden en gebruik van betaaldiensten vastgelegd om daarmee uniforme consumentenbescherming in de EU te garanderen. De richtlijn beoogt ook concurrentie te bevorderen om daarmee te zorgen voor scherpe prijzen en een innovatief productaanbod.

 

Machtiging doorlopende SEPA Incasso Bedrijven

Met de komst van één Europese betaalmarkt (SEPA) wordt de Nederlandse Bedrijvenincasso vervangen door de (Europese) Bedrijven Euro-incasso. De Bedrijven Euro-incasso is in een aantal opzichten anders dan de incasso die we nu gewend zijn.


Nieuw: Incassant-ID en machtigingskenmerk

Op de nieuwe machtigingsformulier ziet u altijd een Incassant-ID. Dit is een uniek kenmerk waaraan het bedrijf waar u zaken mee doet herkend kan worden. Uw machtigingskenmerk is eveneens uniek. Dat betekent dat dit machtigingskenmerk alleen gebruikt wordt voor de machtiging die u aan het betreffende bedrijf heeft afgegeven. BEdrijven laten vooraf aan de eerste incasso weten wat dit machtigingskenmerk is. De Incassant-ID van het bedrijf en uw machtigingskenmerk staan altijd in de omschrijving van de incasso op uw rekeningafschrift.


Nieuw: Registreer uw machtiging

Bedrijven kunnen alleen bedragen van uw rekening incasseren als u uw machtiging bij uw bank registreert of laat registreren. Als u bij de Rabobank bankiert, dan kunt u de machtiging zelf via de website van uw bank registreren. Bankiert u bij een andere bank? Informeer dan bij uw eigen bank hoe u de machtiging moet (laten) registreren. Zonder deze registratie kan de incasso niet door uw bank verwerkt worden. NB: u moet de gegevens van de machtiging letterlijk overnemen, anders kan de incasso-opdracht worden geweigerd door uw bank wegens onjuist/onvolledige registratie.


Geen terugboekingsrecht

Het laatste belangrijke verschil is het terugboekingsrecht. De Euro Bedrijven-incasso kent geen terugboekingsrecht. Dit betekent dat u bedragen die geïncasseerd zijn, niet meer kunt laten terugboeken nadat ze van uw rekening zijn afgeschreven. Bedrijven zijn echter wél verplicht om u van te voren over de incassodatum en het incassobedrag te informeren. Dit doen wde meeste bedrijven uiterlijk 7 dagen voor de afschrijving middels de factuur. U heeft vervolgens het recht om tot en met de dag van uitvoering aan uw bank de opdracht te geven om de incasso niet uit te voeren.


Machtiging doorlopende SEPA Incasso Bedrijven

Met het nieuwe ‘Machtiging doorlopende SEPA Incasso Bedrijven’ geeft u bedrijven toestemming van uw rekening te incasseren. Het formulier moet zijn ondertekend. Vergeet niet om de machtiging te (laten) registeren bij uw bank? Heeft u vragen over de nieuwe SEPA Machtiging? Iedere bank heeft op haar website informatie over SEPA gepubliceerd. Of kijk op de website van de Nederlandse Bank: www.dnb.nl/betalingsverkeer/sepa/