Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza strona internetowa ma na celu dostarczanie informacji klientom, członkom, pracownikom, relacjom biznesowym i potencjalnym klientom agencji Abflexkracht. Agencja Abflexkracht dokłada najwyższej staranności, aby zapewnić dokładność danych. Mogą jednak występować pewne nieścisłości. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z nieścisłości i problemów spowodowanych lub nieodłącznie związanych z rozpowszechnianiem informacji za pośrednictwem Internetu lub z usterkami technicznymi. Nie ponosimy również odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania danych udostępnionych przez agencję Abflexkracht.

Wszelkie prawa zastrzeżone
Żadna część niniejszej publikacji nie może być upubliczniana ani powielana bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody agencji Abflexkracht – obejmuje to reprodukcję w formie druku, offsetu, fotokopii lub mikrofilmu bądź w jakiejkolwiek formie cyfrowej, elektronicznej, optycznej lub innej, a także (co ma zastosowanie w razie potrzeby w uzupełnieniu do praw autorskich) w celu reprodukcji na rzecz przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji lub do celów własnych ćwiczeń, badań lub użytku, które nie mają charakteru ściśle prywatnego, lub w celu umieszczenia w jakimkolwiek dzienniku, magazynie, tygodniku lub innym czasopiśmie (również w formacie cyfrowym lub online) bądź w audycji radiowej i/lub telewizyjnej. Framing treści pochodzących z tej strony internetowej jest niedozwolony. Zrzekamy się odpowiedzialności za dostęp do informacji znajdujących się na jakiejkolwiek stronie połączonej lub powiązanej z tą stroną lub przekierowującą do niej.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, możesz wysłać e-mail na adres info@abflexkracht.nl